BLOG ZE SVĚTA TERAPIE

                                       ČLÁNKY Z OBLASTI PSYCHOTERAPIE A KOUČINKU

motto: 

A přece já se domnívám, můj milý, že by bylo lépe, aby má lyra byla rozladěna falešně hrála a aby falešně zpíval sbor, který bych řídil, a aby celý svět se mnou nesouhlasil a mluvil opačné věci, nežli já sám jediný byl se sebou v nesouladu a sobě odporoval.

Platón, Gorgias

Partnerský vztah. Vzájemné proplétání životů dvou lidí, kteří určitým způsobem vytvářejí svůj vlastní společný svět. Svět, do kterého každý z dvojice přináší osobní způsoby vztahování se jeden k druhému i sám k sobě.