BLOG ZE SVĚTA TERAPIE

                                       ČLÁNKY Z OBLASTI PSYCHOTERAPIE A KOUČINKU

motto: 

A přece já se domnívám, můj milý, že by bylo lépe, aby má lyra byla rozladěna falešně hrála a aby falešně zpíval sbor, který bych řídil, a aby celý svět se mnou nesouhlasil a mluvil opačné věci, nežli já sám jediný byl se sebou v nesouladu a sobě odporoval.

Platón, Gorgias

Naše mysl bývá toulavá.. Pojďme se pozastavit. Nadechnout se, vydechnout. Vnímat náš dech. Jak při nádechu stoupá náš hrudník, jak při výdechu klesá..