BLOG ZE SVĚTA TERAPIE

                              ČLÁNKY Z OBLASTI PSYCHOTERAPIE A KOUČINKU

motto: 

A přece já se domnívám, můj milý, že by bylo lépe, aby má lyra byla rozladěna falešně hrála a aby falešně zpíval sbor, který bych řídil, a aby celý svět se mnou nesouhlasil a mluvil opačné věci, nežli já sám jediný byl se sebou v nesouladu a sobě odporoval.

Platón, Gorgias

Naše mysl bývá toulavá.. Pojďme se pozastavit. Nadechnout se, vydechnout. Vnímat náš dech. Jak při nádechu stoupá náš hrudník, jak při výdechu klesá..

Partnerský vztah. Vzájemné proplétání životů dvou lidí, kteří určitým způsobem vytvářejí svůj vlastní společný svět. Svět, do kterého každý z dvojice přináší osobní způsoby vztahování se jeden k druhému i sám k sobě.