KOUČINK POD POKLIČKOU

22.02.2021

            SEZNÁMENÍ S MODELEM GROW A PRŮBĚHEM KOUČOVÁNÍ

Stojíte před důležitou volbou a nevíte, kterou cestou se vydat? Nedaří se vám realizovat nebo dokončovat určitá rozhodnutí? Hledáte svou vlastní životní cestu? Máte v mysli určitou vizi, kterou potřebuje blíže uchopit? Chcete více porozumět svým hodnotám přáním a snům? Potřebujete naplánovat osobní projekt a podpořit při jeho realizaci?

Pokud jste na některou z otázek odpověděli kladně, mohl by vám svět koučinku mnohé nabídnut.

Důvody proč lidé vyhledávají kouče jsou různé, každý příběh je však jedinečný - koučink mapuje a realizuje ten váš.. Jak taková setkávání vlastně probíhají, co od koučinku můžeme očekávat a jaké nástroje používá? Právě u těchto otázek se pozastavíme v dnešním článku..

Pan Pavel se hodně věnuje svému zaměstnání. Poslední dobou se cítí stále více unavený. Dříve pravidelně sportoval, dnes na pohyb nezbývá mnoho času. Rád by se přesto dostal do formy a vrátil se k pravidelnému pohybu. Jeho odhodlání však opakovaně selhává. Jak svůj cíl může zrealizovat?

Paní Jana by se ráda více věnovala své zálibě - tvoření. Vedle domácnosti, práce a dětí však na tvorbu nezbývá tolik času. Dříve navštěvovala kurzy malování a keramiky, tvořila často. Ráda by se ke své zálibě vrátila, protože jí vždy přinášela radost. Nedaří se jí však na tvorbu najít čas, pohlcují ji každodenní povinnosti. Na jednu stranu má pocit, že pro tvorbu není v jejím životě prostor, na druhou stranu ji touha po tvoření nenechává klidnou. Co s tím?

Pan Pavel i paní Jana se rozhodli vyhledat osobního kouče. Co jim jednotlivá setkání mohou přinést?

Koučink je cestou osobního rozvoje. Formou rozhovoru pomáhá k uvědomění si toho, co přesně si přejeme, co chceme jinak a z jakého důvodu. Během setkávání se člověk podívá na svou situaci z více úhlů pohledu, uchopuje své silné stránky a vnitřní zdroje, realizuje svá rozhodnutí.

Úlohou kouče je být průvodcem na zvolené cestě. Kouč klade takové otázky, které otevírají dveře k různým možnostem, mezi kterými si pak člověk zvolí ty nejpřiléhavější, vedoucí k osobní spokojenosti a k dosažení přání a vizí. Koučink pomáhá zorientovat se, porozumět, vykročit a zůstat na zvolené cestě.

Koučink má mnoho přínosných metod, otevírajících dveře k osobnímu růstu a spokojenosti. Jednou z nich je metoda GROW, jejímž zakladatelem je John Whitmore. Důležitým kontextem pro metodu GROW je mít odpovědnost za svůj cíl, možnost ovlivňování jeho dosažení a vnímání reality. Model GROW neboli RŮST pomáhá uchopit a zrealizovat naše cíle, přání a sny. Jak tato metoda vypadá z blízka? Pojďme si projít jednotlivé kroky a hlavně otázky během koučinku často kladené. 

Můžete si vzít tužku a papír - pohodlně se posadit a věnovat nyní čas samy sobě - vykročit vstříc svým přáním.

GOAL - cíl

Právě konkretizace cíle je velmi důležitou fází koučinku, které se vyplatí věnovat dostatek času a pozornosti. Dobře uchopit svůj cíl nemusí být tak snadné jak se na první pohled zdá. Často svá přání tušíme, mnohdy máme dojem, že víme, co vlastně chceme, když se však zastavíme a skutečně zamyslíme nad svými cíli, může nás mnohé překvapit.

Pokud nosíte v hlavě určitý cíl, který byste rádi blíže uchopili a postupně zrealizovali, zkuste si projít následující otázky..

PODLE ČEHO VY A VAŠE OKOLÍ POZNÁ, ŽE JSTE V CÍLI?

CO VIDÍTE, SLYŠÍTE, CÍTÍTE, PŘI PŘEDSTAVĚ DOSAŽENÉHO CÍLE?

PODÍVEJTE SE NA SVŮJ CÍL Z DLOUHODOBÉHO HLEDISKA - PROČ HO CHCETE DOSÁHNOUT? JAKOU MÁ PRO VÁS NEJVĚTŠÍ HODNOTU?

JAK MOC CHCETE SVŮJ CÍL NAPLNIT - JAK VELKÉ ÚSILÍ JSTE OCHOTNI VYNALOŽIT NA JEHO DOSAŽENÍ?

JAKÝ MÁTE NA SVŮJ CÍL VLIV?

KDY CHCETE CÍLE DOSÁHNOUT?

JAK MOC A JAKÝM ZPŮSOBEM BY ZMĚNA SPOJENÁ S DOSAŽENÍM CÍLE ZASÁHLA DO OSTATNÍCH ČÁSTÍ VAŠEHO VŽIVOTA?

CO NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO JE TŘEBA PŘEKONAT PRO DOSAŽENÍ CÍLE? JAKÝ BY BYL PRVNÍ KROK?

CO VÁS DŘÍVE PŘÍMĚLO S NĚČÍM ZAČÍT A CO VÁS PŘIMĚLO V TOM POKRČOVAT?

SVŮJ CÍL FORMULUJTE POZITIVNĚ - CHCI....

Cíl lze rozdělit na konečný a výkonnostní cíl.

Konečný cíl je zdrojem naší inspirace. Na jeho dosažení však často nemáme vliv jen my samy. Můžeme například chtít uspět u pracovního pohovoru, protože nás místo, o které žádáme opravdu zajímá. Do našeho přijetí však vstupují i další faktory, které nemůžeme ovlivnit - jako jsou ostatní uchazeči, jejich zkušenosti a podobně.

Co však můžeme značně ovlivnit, je cíl výkonnostní, který nám dává šanci dosáhnout cíle konečného - vede k jeho realizaci. V případě pracovního pohovoru je to například osobní příprava, zjištění informací o dané společnosti či napsání kvalitního životopisu.

Výkonnostní cíl závisí ve veliké míře na nás samotných. Je důležité nenechat se odradit velikým úkolem, ale soustředit se na své nejlepší osobní nasazení. Vzhledem k ostatním běžcům nemůžeme zcela ovlivnit , zda vyhrajeme maraton. Můžeme však ovlivnit svou přípravu na něj..


REALITY - realita

Pokud máme svůj cíl a dovedeme zkonkretizovat co si přejeme, je přínosné zmapovat naši současnou situaci...

JAK VYPADÁ SOUČASNÁ SITUACE? KTERÉ FAKTORY OVLIVNILY VAŠE ROZHODNUTÍ JÍT ZA SVÝM CÍLEM?

CO JSTE ZATÍM PRO CÍL UDĚLAL/A? JAKÉ TO MĚLO ÚČINKY?

CO OD CÍLE OČEKÁVÁTE?

JAKÉ JSOU HLAVNÍ PŘEKÁŽKY V POSTUPU VPŘED?

CO SE NYNÍ VE VZTAHU K CÍLI DĚJE VE VAŠEM ŽIVOTĚ? (KDY, KDO, KDE, JAK, S ČÍM...)

KDO VŠECHNO SITUACI OVLIVŇUJE?

OPTIONS - možnosti

Máme svůj cíl a zmapovali jsme reálnou situaci s ním spojenou. Nyní se zaměříme na možnosti realizace? Pojďme si zapsat jednotlivé alternativy.

NAPIŠTĚ CO NEJVÍCE ALTERNATIV K DOSAŽENÍ CÍLE.

V této fázi je dobré odložit kritiku a napsat vše, co nás napadne. Nic nezpochybňujeme.

KE KAŽDÉ ALTERNATIVĚ NAPIŠTĚ JEJÍ VÝHODY A NEVÝHODY.

OHODNOŤE NA KOLIK SE VÁM KAŽDÁ Z MOŽNOSTÍ LÍBÍ. (NA STUPNICI 0-10)

ZAKROUŽKUJTE ALTERANTIVY, KTERÉ CHCETE ZREALIZOVAT.

Již samotný proces hledání podněcuje naši tvořivost. Zkusme zapojit také práci s CO KDYBY? Co kdybychom měli více peněz, času, lidí...?

CO BY VÁM PORADIL NĚKDO BLÍZKÝ?

WILL - vůle

V poslední fázi již známe svůj cíl, který jsme pozitivně zformulovali. CHCI, PŘEJI SI...Podívali jsme se na současnou situaci, zvážili své možnosti a vybrali ty, které chceme uskutečnit.

Nyní se je třeba volbu převést ve skutečnost, udělat rozhodnutí a vytvořit si akční časový plán - konkrétní kroky k dosažení našeho přání.

CO A KDY UDĚLÁTE PRO REALIZACE SVÉHO CÍLE?

KDO VŠECHNO BY MĚL O VAŠEM ROZDHONUTÍ VĚDĚT?

KDO MŮŽE POMOCI?

JAKOU PODPORU POTŘEBUJETE? JAK A KDY JI MŮŽETE ZÍSKAT?

CO VÁŠ PLÁN MŮŽE OHROZIT A JAK SITUACI PŘÍPADNĚ PŘEKONÁTE?

Nyní znovu odhodnoťte své rozhodnutí na ose 0-10.

Pokud je vaše hodnocení menší než 8, zamyslete se, co vám brání mít vyšší hodnocení situace. Je třeba prodloužit čas k realizaci, snížit náročnost úkolu, vyřadit některé věci ze seznamu alternativ? Znovu si ověřte zda jsou vybrané kroky v souladu s cílem a zamyslete se zda je potřeba provést nějaké úpravy.

VYTVOŘTE PŘESNÝ SEZNAM KONKRÉTNÍCH KROKŮ VČETNĚ ČASU KDY JE USKUTEČNÍTE.

Metoda GROW je jednou ze základních metod koučinku - pomáhá nám stanovit si a zrealizovat naše cíle. Během setkávání s koučem se mohou otevírat další dveře a vyvstávat nové otázky, na které bychom si rádi odpověděli. Stejně tak tomu bylo i v případě paní Jany a Pana Pavla.

Pan Pavel během setkání zjistil, že by se kromě svého cíle - dostat se do lepší formy, rád věnoval práci se svou energií. Často se cítil unavený, měl dojem, že plno ze stanovených pracovních i osobních úkolů nestíhá. Pomocí dalších nástrojů společně s koučem pracoval na rozložení svého času, který postupně dovedl lépe využít, tak aby měl více energie a zvládal řešit důležitá rozhodnutí.

Paní Jana se během své cesty za návratem k tvoření dostala do rozhodovacího procesu - pracovat na volné noze nebo zůstat v současném zaměstnání? Co bude pro ni a její rodinu nejlepším řešením? Uvědomila si také, že se často při svých plánech nechá brzy odradit pocitem, že nepůjdou zrealizovat. Hned ji napadalo, co vše by na cestě k cíli mohlo překážet, nacházela plno důvodů, proč nejde uskutečnit. Ukázalo se, že bývá velmi nervózní při rozhovorech s autoritami. Postupně se na základě svého přání, začala věnovat i těmto tématům.

Kouč byl během cesty paní Jany i pana Pavla blízkým průvodcem. Pomáhal jim zorientovat se na dané cestě, klad podnětné otázky. V bezpečném a vlídném prostředí tak mohli společně otevírat nové možnosti, nacházet vnitřní a vnější zdroje podpory a postupovat směrem k dosažení stanovených přání.

Na setkání s koučem lidé většinou přichází s určitým požadavkem, není to však podmínkou, přijít lze i bez konkrétních představ a přání - na "ochutnávku" - zmapování různých životních oblastí, pro bližší pohled na témata, která se ukážou jako hodnotná a osobně důležitá. Témata vedoucí k větší spokojenosti, sebepoznání a osobnímu růstu.