Koučink je dobrým společníkem, zejména tehdy, chcete-li se posunout v osobním, profesním či partnerském životě, pokud chcete něco změnit, uvědomit si nebo vyřešit. 

Pomůže vám zjistit, co skutečně chcete a proč. 

Koučink umožňuje zorientovat se v různých oblastech života, utřídit si myšlenky, získat širší úhel pohledu, objevit nové možnosti a vlastní zdroje. 

Pomůže vám uvědomit si, která cesta je skutečně vaše, kterým směrem se chcete vydat a jak můžete své vize realizovat. 


OSOBNÍ ROZVOJ

 rozvoj osobního potenciálu

podpora vnitřních zdrojů a silných stránek

NALEZENÍ VLASTNÍCH ŽIVOTNÍCH PŘÁNÍ

uvědomění přání a hodnot

pomoc v procesu rozhodování

nalezení cesty vedoucí ze složité životní situace

EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ČASU

osobní či profesní rozložení času a energie

rovnováha mezi prací a odpočinkem vedoucí k větší efektivitě, vyrovnanosti a spokojenosti

REALIZACE VIZÍ A CÍLŮ

bližší a systematické prozkoumání vašich osobních či pracovních vizí a kroků vedoucích k jejich dosažení