ŽIVOTNÍ KOUČINK

KOUČOVÁNÍ ZAMĚŘENÉ NA OSOBNÍ ROZVOJ A SEBEPOZNÁNÍ


Koučink je dobrým společníkem, zejména tehdy, chcete-li se posunout v osobním, profesním či partnerském životě, pokud chcete něco změnit, uvědomit si nebo vyřešit. 

Pomůže vám zjistit, co skutečně chcete a proč. 

Koučink umožňuje zorientovat se v různých oblastech života, utřídit si myšlenky, získat širší úhel pohledu, objevit nové možnosti a vlastní zdroje. 

Pomůže vám uvědomit si, která cesta je skutečně vaše, kterým směrem se chcete vydat a jak můžete své vize realizovat. 


OSOBNÍ ROZVOJ

 nalezení a rozvoj vnitřního potenciálu 

podpora silných stránek

hledání vlastní životní cesty vedoucí k vyrovnanosti a spokojenosti

NALEZENÍ VLASTNÍCH ŽIVOTNÍCH PŘÁNÍ

uvědomění přání a hodnot

pomoc v procesu rozhodování

možnosti řešení složité životní situace

NAKLÁDÁNÍ S ČASEM

 rozložení času a energie

rovnováha mezi prací a odpočinkem 

REALIZACE VIZÍ A CÍLŮ

bližší a systematické prozkoumání vašich osobních či pracovních vizí a kroků vedoucích k jejich dosažení