CESTA K VYROVNANÉMU ŽIVOTU

INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÉ PORADENSTVÍ


Individuální terapie je cestou k hlubšímu pochopení sebe sama, péčí o naši duši. Nabízí pomoc při řešení deprese, úzkosti, panických záchvatů, fobií, nutkavých myšlenek, pocitech nevyrovnanosti a vnitřní nestability, smutku či ztrátě životního smyslu. Je podporou při zpracování traumatických a zatěžujících zážitků, pomáhá porozumět vztahovým potížím. Během setkávání dochází k uvědomění toho, jak se vztahujeme sami k sobě a k okolí,  jaké vzorce chování a vnímání si neseme a jakým způsobem ovlivňují náš současný život. 

PÁROVÁ TERAPIE 


Párové terapie je určena párům, které chtějí pracovat na svém vztahu. Mezi nejčastější témata patří komunikace, očekávání od vztahu a společného života, vnímání důležitosti původní rodiny či přátel, intimita, finance, nevěra, výchova dětí či role v domácnosti.

Terapie a poradenství nabízí podporu v partnerské krizi a ve zvládání nových životních situací, jako je změna bydlení či zaměstnání, příchod dítěte do rodiny, zvládání rodičovské role a mateřské dovolené. 

Terapie je cestou k vzájemnému poznávání a hlubšímu porozumění jeden druhému. 


Setkání probíhají formou vzájemného rozhovoru. Veškeré informace jsou zcela důvěrné. 

Během individuální terapie je terapeut klientovi průvodcem v procesu zpracování, pochopení, získání odstupu a vnitřní svobody směrem k životnímu naplnění. 

Párová terapie staví především na práci se vztahovým vzorcem. Klíčovou otázkou zde je, jak každý z dvojice ovlivňuje situaci a co může udělat pro změnu k lepšímu. 

KRIZOVÁ INTERVENCE

Nabízí podporu a pomoc v náročné životní situaci, kterou člověk vnímá jako obtížně zvládnutelnou či nepřehlednou. Krizová intervence probíhá zpravidla krátkodobě po dobu jednoho či několika málo setkání. Nabízí zorientování se v dané situaci, nalezení vnějších a vnitřních zdrojů pomoci a podpory, zpracování akutních emocí a myšlenek. Krizová intervence je vhodným řešením například v případě zvládnutí ztráty zaměstnání, ztráty blízké osoby, akutního traumatického zážitku apod. V případě potřeby lze navázat a pokračovat formou psychoterapie.