Prvky arteterapie dle přání a situace zapojujeme v rámci individuálního a párového psychoterapeutického poradenství či během tematicky zaměřených setkání (viz níže). 

Pracujeme zejména s terapeutickými kartami, kolážemi a kameny. Zapojujeme prvky aktivní imaginace, kreslení a vyjádření pomocí barev. 

Lze domluvit též sezení  s hlavním zaměřením na arteterapii. 

TEMATICKY ZAMĚŘENÁ SETKÁNÍ

MÁ ŽIVOTNÍ CESTA

Individuální setkání s využitím terapeutických karet a prvků arteterapie.

Tvořivé pozastavení nad vlastním životním směřováním. Ujasnění hodnot, přání a osobních snů. Podpora při hledání směru, kterým se v životě chceme vydat. Prostor pro sebevyjádření a hlubší porozumění našemu vnitřnímu potenciálu.

Základní otázky setkání MÁ ŽIVOTNÍ CESTA: 

Žijeme sobě vlastním způsobem nebo spíše plníme očekávání druhých? Čemu dovolíme, aby spotřebovávalo náš čas? Jak, se cítíme ve svých rolích? Směřujeme k naplněnému životu? Jaké kroky můžeme učinit pro případnou změnu? 

Cena: 1 600 Kč / 100 min

Místo konání: Palác YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1, Santea centrum

Objednaní: tel: +420 731 127 614, e-mail: poradenstvi-kratka@seznam.cz


VLIV RODINNÝCH VZORCŮ NA PARTNERSKÝ VZTAH

Pro koho je setkání určeno:

Setkání je určeno pro každého, kdo chce porozumět sobě samému v rámci partnerských vztahů. Jeho cílem je nalezení vlastních vzorců vztahování se, hlubší porozumění, hledání odpovědí na řešení potíží či uvědomění vlastních potřeb a přání v partnerství.

Práce probíhá individuálně s možností navázání v rámci individuální či párové terapie.

Aktuální vztah není podmínkou, setkání je přínosné i v době hledání partnera.

Během sezení se nejčastěji objevují následující témata:

 • vztah k sobě samému v rámci vztahu
 • očekávání od sebe a od partnera
 • potíže při hledání partnera
 • podrážděnost a pocit nepochopení
 • nespokojenost s přáním porozumět z čeho pramení a co s ní můžeme dělat
 • vnímání kritiky nebo chvály ze strany partnera
 • umění říci ne
 • vyjádření potřeby podpory či osobního prostoru
 • nezájem, nepochopení, vzájemná komunikace
 • intimní život
 • řešení sporů nebo odlišnosti názorů
 • trávení společného času


  Od svých rodičů přejímáme určité modely a vzorce vztahování se k sobě, okolí a partnerovi. Některé jsou pozitivní, některé nás přivádí do nepříjemných situací a neshod v partnerském vztahu. Tyto vzorce si buď neuvědomujeme, nebo nevíme jak se z nich vymanit a být pak v partnerství sobě vlastním svobodným způsobem. Právě těmto přejatým vzorcům se v rámci setkání věnujeme. 

Pro dané téma využíváme práci s terapeutickými projektivními kartami. V průběhu sezení klient vybírá z obrazů znázorňujících různé formy vztahování se, emocí a situací, které vyjadřují jeho osobní zkušenost. Obrazy slouží pro lepší uvědomění, odstup a zejména pak pro terapeutický rozhovor, kde budeme dále společně téma rozvíjet, zpracovávat a nacházet možnosti řešení.


Cena: 1 600 Kč / 100 min

Místo konání: Palác YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1, Santea centrum 

Objednaní:  tel: +420 731 127 614, e-mail: poradenstvi-kratka@seznam.cz