TERAPEUTICKÁ PRÁCE S OBRAZY

pro hlubší porozumění a spokojený vztah


Indiviudální setkání: 

Setkání je určeno pro každého, kdo chce nahlédnout do vlastního fungování v partnerském vztahu. Kdo chce zjistit, jaké změny by mohly být prospěšné a co pro ně může sám udělat.

Od svých rodičů člověk přejímá určité modely a vzorce vztahování. Některé jsou pozitivní, některé nás mnohdy přivádí do nepříjemných situací a neshod v partnerském vztahu. Mnohé z těchto vzorců si buď neuvědomujeme, nebo nevíme jak se z nich vymanit a být pak v partnerství sobě vlastním svobodným způsobem.

Jelikož se jedná o hlubší porozumění sobě samému v rámci vztahu, sezení probíhá individuálně. Pro práci s párem je určena párová terapie.

Pro dané téma využijeme práci s terapeutickými kartami. 

V průběhu sezení klient vybírá z obrazů znázorňujících různé formy vztahování se, emocí a situací, které vyjádří jeho vlastní zkušenost. Obrazy slouží pro lepší uvědomění, odstup a zejména pak pro terapeutický rozhovor, kde budeme dále společně téma rozvíjet, zpracovávat a nacházet možnosti řešení.

Na toto tématické setkání lze v případě zájmu a potřeby dále navázat v rámci individuální terapie.

Cena: 1200 Kč / 120 min

Místo konání: Palác YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1, Santea centrum 

Objednaní:  tel: +420 731 127 614, e-mail: poradenstvi-kratka@seznam.cz

Termín setkání dle dohody. 

  ARTETERAPIE

zážitkový seminář


Skupinové setkání:

Přijďte strávit příjemné odpoledne a dozvědět se o sobě něco nového. 

Seminář nabízí uvolnění vaší představivosti a tvořivosti, setkání s arteterapií a sebepoznání formou zážitku.

Skupina je  určena každému, kdo chce blíže porozumět sám sobě, svým vztahům a okolí, kdo má rád arteterapii, nebo se s ní ještě nesetkal a chce vyzkoušet něco nového. 

Docházet můžete pravidelně i jednorázově. Scházet se budeme jednou za měsíc v sobotním odpoledni v menší skupině (maximálně 6 osob). 

Každý blok je zaměřen na určité téma. První dvě soboty budou věnovány sebepoznání a rodinným vztahům. Výběr dalších témat se bude odvíjet na základě přání členů skupiny.

Průběh semináře:

Po kratším seznámení a úvodním popovídání budeme tvořivě pracovat na dané téma.

Není důležité, zda umíte kreslit či malovat. Arteterapie je zaměřena na celý proces tvoření, nikoliv na výsledek. Výtvarný projev je prostředkem k sebevyjádření a poznávání. Výsledný obrázek nám poskytne další úhly pohledu a umožní nacházet nové souvislosti s tématy a otázkami, které si na setkání přinesete.

Po tvoření bude probíhat skupinová diskuse (diskuse je dobrovolná. Hloubka a rozsah toho, co povíte, je na vás). Budeme mluvit o vašich myšlenkách, pocitech a dojmech.

Zapojíme barvy, pastely, pastelky, tužky, koláže, imaginace, práci s kameny a jinými přírodními materiály a mnohé další..

Nejbližší volné termíny:

Kdo jsem a kam směřuji: 26.9.2020: 14:00- 18:00

Hlubší porozumění sobě samému.

Rodinné vztahy: 31.10.2020: 14:00 - 18:00 

Setkání je zaměřeno na řešení vztahů se členy rodiny. Téma si každý účastník vybere dle svého přání. Lze se věnovat například vztahu s otcem, matkou, dětmi nebo partnerem.

Cena: 500Kč za každé setkání

Místo konání: Palác YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1, Santea centrum  

Objednání: tel.: +420 731 127 614, e-mail: poradenstvi-kratka@seznam.czARTETERAPIE


PŘIPRAVUJEME

Pravidelná setkání každý týden.

Pozastavení v průběhu týdne, setkání s arteterapií, uvolnění vaší tvořivosti a fantazie, poznávání sebe sama formou zážitku. 

Místo konání: Klecany

SKUPINA BUDE OTEVŘENA V ŘÍJNU 2020 

Objednání a bližší informace na:

 tel: +420 731 127 614, e-mail.: poradenstvi-kratka@seznam.cz