TERAPEUTICKÁ PRÁCE S OBRAZY

pro hlubší porozumění a spokojený vztah


Indiviudální setkání

Setkání je určeno pro každého, kdo chce nahlédnout do vlastního fungování v partnerském vztahu. Kdo chce zjistit, jaké změny by mohly být prospěšné a co pro ně může sám udělat.

Od svých rodičů člověk přejímá určité modely a vzorce vztahování. Některé jsou pozitivní, některé nás mnohdy přivádí do nepříjemných situací a neshod v partnerském vztahu. Mnohé z těchto vzorců si buď neuvědomujeme, nebo nevíme jak se z nich vymanit a být pak v partnerství sobě vlastním svobodným způsobem.

Jelikož se jedná o hlubší porozumění sobě samému v rámci vztahu, sezení probíhá individuálně. Pro práci s párem je určena párová terapie.

Pro dané téma využijeme práci s terapeutickými kartami. 

V průběhu sezení klient vybírá z obrazů znázorňujících různé formy vztahování se, emocí a situací, které vyjádří jeho vlastní zkušenost. Obrazy slouží pro lepší uvědomění, odstup a zejména pak pro terapeutický rozhovor, kde budeme dále společně téma rozvíjet, zpracovávat a nacházet možnosti řešení.

Na toto tématické setkání lze v případě zájmu a potřeby dále navázat v rámci individuální terapie.

Cena: 1200 Kč / 120 min

Místo konání: Palác YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1, Santea centrum 

Objednaní:  tel: +420 731 127 614, e-mail: poradenstvi-kratka@seznam.cz

Termín setkání dle dohody. 

CYKLUS ZÁŽITKOVÝCH SEMINÁŘŮ   

pro sebepoznání a osobní rozvoj


Skupinové setkání s prvky arteterapie

Co semináře nabízejí:

osobnostní růst a seberozvoj

využití vnitřního potenciálem

rozpoznání a možnosti realizace vlastních vizí, přání a snů

práci se stresem, odpočinkem a využíváním času

pozastavení nad osobními hodnotami a životním směřováním


Popis setkání:

Práce na osobním rozvoji formou zážitku v menší skupině. 

Cyklus využívá prvky arteterapie, koučinku, relaxace a imaginace pro propojení našeho rozumu, emocí a vnímání těla.


Časový harmonogram:

Cyklus je rozdělen do 5 setkání - vždy v sobotu od 14:00 do 19:00. Docházet můžete pravidelně nebo jednorázově.

Místo konání: Palác YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1, 5. patro.

Cena: 700 Kč za jedno setkání (5 hodin)

Kapacita skupiny: 6 osob

Nabídka jednotlivých seminářů

Mé sny, vize a přání: sobota 31. 10.2020

Uvědomění a konkrétní možnosti jejich realizace. Zážitkový seminář s prvky koučování a arteterapie.

Vnitřní potenciál: sobota 12.12. 2020

Hlubší porozumění sobě samému. Odhalení a využití vnitřního potenciálu a silných stránek. Propojení arteterapie a imaginace.

Źivotní cesta: sobota 27.2.2021

Pozastavení nad vlastní životní cestou. Má minulost, přítomnost a budoucnost. Uvědomění mých zásadních hodnot a životního směřování.

Kroky vedoucí k jejich naplnění. Zážitkové setkání s prvky arteterapie a imaginace.

Práce s časem a energií: sobota 24.4.2021

Zvládání stresu. Harmonie mezi prací a odpočinkem. Osobní využívání a naplnění času.

Zážitkový seminář zapojující možnosti koučování, imaginace a relaxace.

Sebepoznání: sobota 12.6. 2021

Vztahování k sobě a ke svému okolí. Bližší setkání se sebou samým. Seminář s prvky arteterapie a imaginace.

Lektor: Mgr. Kateřina Krátká

objednání: 

tel.: +420 731 127 614, e-mail.: poradenstvi-kratka@seznam.czARTETERAPIE


PŘIPRAVUJEME

Pravidelná setkání každý týden.

Pozastavení v průběhu týdne, setkání s arteterapií, uvolnění vaší tvořivosti a fantazie, poznávání sebe sama formou zážitku. 

Místo konání: Klecany

SKUPINA BUDE OTEVŘENA V ŘÍJNU 2020 

Objednání a bližší informace na:

 tel: +420 731 127 614, e-mail.: poradenstvi-kratka@seznam.cz