TERAPEUTICKÁ PRÁCE S OBRAZY

pro hlubší porozumění a spokojený vztah


Indiviudální setkání

Setkání je určeno pro každého, kdo chce nahlédnout do vlastního fungování v partnerském vztahu. Kdo chce zjistit, jaké změny by mohly být prospěšné a co pro ně může sám udělat.

Od svých rodičů člověk přejímá určité modely a vzorce vztahování. Některé jsou pozitivní, některé nás mnohdy přivádí do nepříjemných situací a neshod v partnerském vztahu. Mnohé z těchto vzorců si buď neuvědomujeme, nebo nevíme jak se z nich vymanit a být pak v partnerství sobě vlastním svobodným způsobem.

Jelikož se jedná o hlubší porozumění sobě samému v rámci vztahu, sezení probíhá individuálně. Pro práci s párem je určena párová terapie.

Pro dané téma využijeme práci s terapeutickými kartami. 

V průběhu sezení klient vybírá z obrazů znázorňujících různé formy vztahování se, emocí a situací, které vyjádří jeho vlastní zkušenost. Obrazy slouží pro lepší uvědomění, odstup a zejména pak pro terapeutický rozhovor, kde budeme dále společně téma rozvíjet, zpracovávat a nacházet možnosti řešení.

Na toto tématické setkání lze v případě zájmu a potřeby dále navázat v rámci individuální terapie.

Cena: 1200 Kč / 120 min

Místo konání: Palác YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1, Santea centrum 

Objednaní:  tel: +420 731 127 614, e-mail: poradenstvi-kratka@seznam.cz

Termín setkání dle dohody.