Připravujeme prostor pro arteterapeutická setkávání v rámci malé skupiny či individuální terapie. 

Možnost práce uvnitř ateliéru nebo v zahradě.

MÍSTO SETKÁVÁNÍ: Horní Podhájí, okres Benešov


TERAPEUTICKÁ PRÁCE S OBRAZY

pro hlubší porozumění a spokojený vztah


Pro koho je setkání určeno:

Setkání je určeno pro každého, kdo chce porozumět sobě samému v rámci partnerských vztahů. Jeho cílem je nalezení vlastních vzorců vztahování se, hlubší porozumění, hledání odpovědí na řešení potíží či uvědomění vlastních potřeb a přání v partnerství. 

Práce probíhá individuálně s možností navázání v rámci individuální či párové terapie.

Aktuální vztah není podmínkou, setkání je přínosné i v době hledání partnera.

Během sezení se nejčastěji objevují následující témata:

 • vztah k sobě samému v rámci vztahu
 • očekávání od sebe a od partnera
 • potíže při hledání partnera
 • podrážděnost a pocit nepochopení
 • nespokojenost s přáním porozumět z čeho pramení a co s ní můžeme dělat
 • vnímání kritiky nebo chvály ze strany partnera
 • umění říci ne
 • vyjádření potřeby podpory či osobního prostoru
 • nezájem, nepochopení, vzájemná komunikace
 • intimní život
 • řešení sporů nebo odlišnosti názorů
 • trávení společného času

Od svých rodičů přejímáme určité modely a vzorce vztahování se k sobě, okolí a partnerovi. Některé jsou pozitivní, některé nás přivádí do nepříjemných situací a neshod v partnerském vztahu. Tyto vzorce si buď neuvědomujeme, nebo nevíme jak se z nich vymanit a být pak v partnerství sobě vlastním svobodným způsobem. Právě těmto přejatým vzorcům se v rámci setkání věnujeme. 

Pro dané téma využíváme práci s terapeutickými projektivními kartami. V průběhu sezení klient vybírá z obrazů znázorňujících různé formy vztahování se, emocí a situací, které vyjadřují jeho osobní zkušenost. Obrazy slouží pro lepší uvědomění, odstup a zejména pak pro terapeutický rozhovor, kde budeme dále společně téma rozvíjet, zpracovávat a nacházet možnosti řešen

Cena: 1200 Kč / 120 min

Místo konání: Palác YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1, Santea centrum 

Objednaní:  tel: +420 731 127 614, e-mail: poradenstvi-kratka@seznam.cz