Prvky arteterapie dle přání a situace zapojujeme v rámci individuálního a párového psychoterapeutického poradenství.

Pracujeme zejména s terapeutickými kartami, kolážemi a kameny. Zapojujeme prvky aktivní imaginace, kreslení a vyjádření pomocí barev. 

TEMATICKY ZAMĚŘENÉ SETKÁNÍ - AKTIVNÍ IMAGINACE

Individuální setkání s využitím metody aktivní imaginace

Pozastavení u sebe sama. 

Setkání se světem vnitřních obrazů, které nabízí další úhly pohledu na vaše vnitřní otázky. 

Průběh setkání:

  • Úvodní rozhovor, ve kterém společně formuluje otázku pro aktivní imaginaci. Otázky se většinou týkají vztahů, pocitů a životních situací, kterým bychom rádi blíže porozuměli. 
  • Uvedení do relaxace, příprava na imaginaci.
  • Samotná  imaginace ( zde jste bdělí, přítomní, aktivně sdílíte vynořující se obrazy. Terapeut zde má roli průvodce světem imaginací). 
  • Návrat zpět z imaginace a následný rozhovor a její výklad (zde můžeme zapojit též psychoterapeutické karty či prvky arteterapie - např. kresbu, práci s kameny apod. ) 

Cena: 2 000 Kč / 100 min  (sleva pro studenty a matky na mateřské dovolené: 1 600 Kč/ 100 min). 

Místo konání: dle domluvy osobně v Praze nebo v Benešově (viz. kontakty) 

Objednaní: tel: +420 731 127 614, e-mail: poradenstvi-kratka@seznam.cz


Metodu aktivních imaginací zavedl C. G. Jung. 

Metoda nabízí: 

  • náhled a možnost porozumění našim potížím
  • rozvíjení kreativity a fantazie
  •  prohlubování sebeuvědomění a sebepoznání
  •  podporu osobního růstu