Mgr. Kateřina Krátká

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

  • Pražská vysoká škola psychosociální studií 

VÝCVIKY A KURZY

  • komplexní VÝCVIK V PSYCHOTERAPII v daseinsanalytickém směru garantovaný PVŠPS-PPF, akreditovaný programem pro zdravotnictví
  • kurz PROFESIONÁLNÍ KOUČ deklarovaný Mezinárodní federací koučů
  • kurz KRIZOVÉ INTERVENCE  
  • dvouletý akreditovaný kurz ARTETERAPIE 
  • od roku 2022 do současnosti - účast na výcviku AKTIVNÍCH IMAGINACÍ
ČLENSTVÍ

Psychoterapeutické praxi se věnuji více jak 15 let.  Zaměřuji se zejména na individuální psychoterapii. Věnuji se arteterapii a aktivním imaginacím. Působila jsem také jako krizový intervent v rámci krizového centra v Praze. Psychoterapie je pro mne tvořivou cestou k sobě samému, péčí o naši duši. 

Během jednotlivých setkání společně hledáme vaši vlastní cestu. Nacházíme nové možnosti, posilujeme vaše silné stránky a vnitřní zdroje. 
Jsem toho názoru, že to jak rozumíme životu, vychází zejména z našich osobních zkušeností, vztahů a vzorců, které si neseme. V průběhu terapie pracujeme na porozumění, vedoucímu k možnostem volby a ke svobodnému vztahování k sobě a okolíBěhem koučinku se zaměřujeme zejména na mapování vizí, rozhodovací procesy, osobní a profesní růst, realizaci vašich cílů a přání. Do rozhovoru ráda zapojuji nabídku zážitkových cvičení z oblasti arteterapie. Získáme tak další úhly pohledu na vaše osobní témata. 
Terapii vnímám jako otevírání dveří k prožití sobě vlastního způsobu života, kdy jsme v souladu se sebou a zároveň s druhými. Koučink pak jako klíč k odemknutí vnitřního potenciálu.