PSYCHOTERAPEUTICKÉ PORADENSTVÍ 

PSYCHOTERAPIE     KOUČINK       ARTETERAPIE

CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU


PSYCHOTERAPIE

individuální a párové poradenství

zvládání obtížných životních situací

pomoc při depresi, úzkosti a ztrátě smyslu

řešení potíží ve vztazích

sebepoznání 


KOUČINK

 životních cíle, vize a přání

uvědomění a realizace

osobní růstARTETERAPIE

individuální a skupinová setkání

tvůrčí cesta k porozumění a sebevyjádření

Kontakt

 osobní setkání nebo konzultace přes Skype

Mgr. Kateřina Krátká

psychoterapeut, arteterapeut, kouč

tel.: +420 731 127 614

e-mail.: poradenstvi-kratka@seznam.cz

SEBEPOZNÁNÍ A OSOBNÍ ROZVOJ

ČLEN TERAPEUTICKÉHO TÝMU CENTRA SANTEA

"Být sám sebou a neztratit druhé - být spolu s druhými a neztratit sám sebe."