SKUPINY A SEMINÁŘE

Skupinové setkání s prvky arteterapie

Co semináře nabízejí:

pozastavení nad osobními hodnotami a životním směřováním 

rozpoznání a možnosti realizace vlastních vizí, přání a snů

práci se stresem, odpočinkem a časem

využití našich vnitřních zdrojů a potenciálu

sebepoznání a osobní rozvoj

Popis setkání:

Cílem setkávání je pozastavení v naší každodennosti ve skupině podobně naladěných lidí. Budeme se věnovat našemu sebepoznání a osobním rozvoji. Společně se zastavíme u důležitých témat, která ovlivňují naši celkovou náladu a životní spokojenost. Budeme otevírat nové možnosti, nahlížet na daná témata z různých perspektiv, hledat vaši osobitou cestu ke spokojenosti a vyrovnanosti. Pokud se během víkendových setkání objeví témata pro hlubší zpracování a porozumění,  lze  navázat individuální terapií a poradenstvím. Pokud objevíte vize, osobní či profesní sny, s jejichž realizací budete chtít dlouhodoběji pomoci, je možné pokračovat v rámci idnviduálního koučinku. 

Cílem tohoto cyklu je objevit nové možnosti, pozastavit se u témat, kterým většinou v každodennosti nevěnujeme dostatek pozornosti a otevřít tak cestu k větší životní spokojenosti. 

Budu se těšit na setkání!

Kateřina

Cyklus využívá prvky arteterapie, koučinku, relaxace a imaginace pro propojení našeho rozumu, emocí a vnímání těla.

Časový harmonogram:

Cyklus je rozdělen do 5 setkání - vždy v sobotu od 14:00 do 19:00. Docházet můžete pravidelně nebo jednorázově.

Místo konání: Palác YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1, 5. patro.

Cena: 700 Kč za jedno setkání (5 hodin)

Kapacita skupiny: 6 osob

Nabídka jednotlivých seminářů

VZHLEDEM K NAŘÍZENÍ VLÁDY BUDOU TERMÍNY PRO ROK 2021 NOVĚ VYPSÁNY DLE AKTUÁLNÍ SITUACE. 

Mé sny, vize a přání: 

Uvědomění a konkrétní možnosti jejich realizace. Zážitkový seminář s prvky koučování a arteterapie.

Vnitřní potenciál: 

Hlubší porozumění sobě samému. Odhalení a využití vnitřního potenciálu a silných stránek. Propojení arteterapie a imaginace.

Životní cesta: 

Pozastavení nad vlastní životní cestou. Má minulost, přítomnost a budoucnost. Uvědomění mých zásadních hodnot a životního směřování.

Kroky vedoucí k jejich naplnění. Zážitkové setkání s prvky arteterapie a imaginace.

Práce s časem a energií: 

Zvládání stresu. Harmonie mezi prací a odpočinkem. Osobní využívání a naplnění času.

Zážitkový seminář zapojující možnosti koučování, imaginace a relaxace.

Sebepoznání: 

Vztahování k sobě a ke svému okolí. Bližší setkání se sebou samým. Seminář s prvky arteterapie a imaginace.

Lektor: Mgr. Kateřina Krátká

objednání:

tel.: +420 731 127 614, e-mail.: poradenstvi-kratka@seznam.cz