SKUPINY A SEMINÁŘE

Skupinové setkání s prvky arteterapie

Co semináře nabízejí:

osobnostní růst a seberozvoj

využití vnitřního potenciálem

rozpoznání a možnosti realizace vlastních vizí, přání a snů

práci se stresem, odpočinkem a využíváním času

pozastavení nad osobními hodnotami a životním směřováním

Popis setkání:

Práce na osobním rozvoji formou zážitku v menší skupině.

Cyklus využívá prvky arteterapie, koučinku, relaxace a imaginace pro propojení našeho rozumu, emocí a vnímání těla.

Časový harmonogram:

Cyklus je rozdělen do 5 setkání - vždy v sobotu od 14:00 do 19:00. Docházet můžete pravidelně nebo jednorázově.

Místo konání: Palác YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1, 5. patro.

Cena: 700 Kč za jedno setkání (5 hodin)

Kapacita skupiny: 6 osob

Nabídka jednotlivých seminářů

Mé sny, vize a přání: sobota 31. 10.2020

Uvědomění a konkrétní možnosti jejich realizace. Zážitkový seminář s prvky koučování a arteterapie.

Vnitřní potenciál: sobota 12.12. 2020

Hlubší porozumění sobě samému. Odhalení a využití vnitřního potenciálu a silných stránek. Propojení arteterapie a imaginace.

Źivotní cesta: sobota 27.2.2021

Pozastavení nad vlastní životní cestou. Má minulost, přítomnost a budoucnost. Uvědomění mých zásadních hodnot a životního směřování.

Kroky vedoucí k jejich naplnění. Zážitkové setkání s prvky arteterapie a imaginace.

Práce s časem a energií: sobota 24.4.2021

Zvládání stresu. Harmonie mezi prací a odpočinkem. Osobní využívání a naplnění času.

Zážitkový seminář zapojující možnosti koučování, imaginace a relaxace.

Sebepoznání: sobota 12.6. 2021

Vztahování k sobě a ke svému okolí. Bližší setkání se sebou samým. Seminář s prvky arteterapie a imaginace.

Lektor: Mgr. Kateřina Krátká

objednání:

tel.: +420 731 127 614, e-mail.: poradenstvi-kratka@seznam.cz